සිංහල අත්බෙහෙත්

Image

ලෙඩක් දුකක් නැතිව, ඉන්න තියේනම් ඒක මොනතරම් වාසනාවක්ද, අද කාලයේ දින තුනක් ගෙදර හරි, රෝහලක හරි නවතින්න වෙන විදියේ ලෙඩක් හැදුනොත් ඒක හරියට මළ හා සමාන වැඩක්. මොකද කිව්වොත් දවස් දෙක තුනක් වැඩක් පලක් කරන්න බැරි වුනොත් සැලකිය යුතු පවුල් සංඛ්‍යාවක් හාමතේ. එදා වේල හම්බකරගෙන කන මිනිස්සුන්ට වගේම ස්වකිය තම ව්‍යාපාර කරන අයටද මේක හරිම සාපයක් වගේ. මේ අවදානම දන්නවා එත් පරිස්සම් වෙන්නේ නැහැ. වේලාවකට හිතෙනවා ලෙඩ හොයහෙන යනවාද කියලා. හරියට නිකම් ඉල්ලං කනවා වගේ.

ඒ වගේම අපී පරිස්සම තියාගත්තත් දෛනික ජිවිතයේ කටයුතුත් එක්ක සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් හරහාද මෙවැනි ලෙඩ රෝග හදිසි ආසාදන එති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි, අපිට අපේ හෙළ වෙදකමේ හෝඩිය මතක් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ලෙඩකදී ඕනෑම අසනීපයකදී මතකයට එන කථාකරන ප්‍රථම අධාරකය, “අපේ සිංහළ අත් බෙහෙත්” යැයි කිවහොත් නිවැරදියි.එදා ගේදොර, වට්ටපිටේ තිබුණු මේ අත් බෙහෙත්,අද අපේ වටපිටාවෙන් තුරන්ව ගියද, මේ අත් බෙහෙත් සොයා දෛනිකව දිවයන සමාජයේ ප්‍රවනතාවය බෙහෙවින් වැඩි වෙමින් පවතින බව අප මතක තබා ගත යුතුය.