දිර්ඝායුෂ විදින හැටි

Image

හරි හැටි කෑමක්, බිමක්, අදින්නට වස්ත්ර්යක් , නොතෙමී ඉන්නට නිවහනක් පවා නොමැතිව, ඉබාගාතේ ඇවිදින යාචකයකුට පවා ජීවත්වීමේ ආශාව පවතී. කා තුලත්ඇති ලොකුම ආශාව,බලාපොරොත්තුව, හැකිතාක් උපරිම කාලයක් ජීවත්වීමයි. ජීවත්වීමේ ආශාව මිනිසාට පමණක් නොව මෙළොව උපදින සැම සත්වයකුටමපොදුවූ ලෞකික ධර්මතාවයකි. සත්වයන් ආහාර සොයා යන්නෙත්,වාසයට සුදුසු පරිසර සොයා යන්නෙත්,රෝගීවූ විට ප්‍රතිකාර සොයා යන්නෙත්, තවත් කලක් ජීවත්වීමේ ආශාව නිසාමය. බොහෝ කලක් ජීවත්වීමේ ආශාව ඔස්සේ ,ගවේෂණයන්හි යෙදුණු මිනිසා වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය සොයා ගත්තේය.