නිර්මාංශ ආහාරපාන

Image

මේ වනවිට ලෝකයේ බහුතරයක් රටවල නිර්මාංශ ආහාරපාන පිළිබදව දැඩි නැබුරුවක් ඇති වෙමින් පවතී. මෙම නැබුරුව ඉතා වේගයෙන් ලොව පුරා පැතිරෙන ආකාරයක්ද දකින්නට තිබේ. මෙය අප හදුන්වන්නේ, “මාංශ නිෂ්පාදන රහිත” නොහොත්, “ veganism” නමිනි.මෙය සත්ව ආහාර පිළිබදව පමණක් නොවේ. සතුන්ගේ කොටස් පරිබෝජනය කිරිමෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම වැලකීමද, එයට අයත්ය. මෙය දැනටමත් ලොව දියුණු රටවල උද්යෝගිමත් ජනතා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නෙකි.

මෙවැනි රැල්ලක් ක්‍රියාත්මක විමට හේතුව, මිනිසුන්ට, මෙන්ම සතුන්ටද, මිහිතලයේ ජිවත්වීමට සමාන අයිතියක් ඇති බැවින්,එම අයිතිය ඔවුන්ට ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දිය යුතුය යන්න,පිළිබදව ලෝකයේ දියුණු රටවල් විසින් විවිද මතයන් ඉදිරිපත් කිරීමය.මේ දක්වා කථා කරනු ලැබුවේ ,”මානව හිමිකම්” පිළිබදව පමණි. නමුත් මේ වනවිට, ඉන් එහා ගොස් “සත්ව හිමිකම්”,ගැනද කථාකරන්නට පටන් ගෙන තිබේ.