කාන්තාවන්ට විශේෂ.

Image

ලෝකයේ කවර මාධ්‍යකින් වුවද වැඩිපුරම ලියවී, කියැවි, පෙන්වා දී තිබෙන්නේ කාන්තාව බවට කිසිදු සැකයක් නැත. කවි ,ගී ආදියටද ඇය මේ නිසා නිරන්තරයෙන් බදුන් වන්නීය. එසේම,කාන්තා රුව තරම් උත්කර්ෂයට කැපවූ අන් යමක්ද නැති තරම්ය. සැළලිහිණි සන්දේශ කාව්යනයෙන් කියැවෙන පරිදී;

සිසිවන වූවන ඉග සුග ගතහැක මිටින
නිසි පුළුලූකුළු රිය සකසුරු තිසර තන
දිසි රණ ලියෙවු රුසිරු යුත් මෙපුර ගන
ඇසපිය හෙළන පමණින්නොවෙති දෙව ගන

අතිශෝක්තියක් වර්ණයක් සේ පෙනුනද ,මෙම කවියෙන් කියැවෙන අලංකාරයන් අඩු වැඩි වශයෙන් කාන්තාවන් වෙතින් දක්නට පුළුවන.එවන් රසදුනක් නෙතකට තවත් නැති තරම්ය.ඒ රූපශ්‍රී යට විනකරන කාන්තාවන්ටම සීමාවූ සුවිශේෂී රෝග රාශියක් දක්නට ලැබේ.